Association of Small- and Medium Size Enterprises of Covasna County

SOLIDAR START-UP

 
Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru, Solidar Start-up

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului este consolidarea coeziunii economice si sociale în regiunile Sud- Muntenia si Centru în vederea combaterii sărăciei si integrării socio economice a persoanelor  aparținând grupurilor vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare va crea valoare adăugată pe 3 paliere după cum urmează:
Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala/întreprindere sociala de inserție, din cele doua regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
Crearea unui număr de 105 locuri de munca în domeniul economie sociale în vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.);
Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin finanțarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.
Proiectul propus spre finanțare vizează 6 direcții majore de acțiune ce au în vedere sprijinirea atingerii obiectivului general al proiectului, după cum urmează:
Realizarea unui set de doua analize privind domeniul economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare vizate de proiect. Prima analiza este o analiza diagnostic cu privire la domeniul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare ce are rolul de a sprijinii procesul de implementare a proiectului prin adaptarea procesului de implementare la situația la zi din teren. Cel de al doilea set de analize, analize realizate la finalul perioadei de implementare are în vedere urmărirea în timp a evoluției domeniului economiei sociale, în cele doua regiuni de dezvoltare, la finalul implementării proiectelor finanțate prin prezentul apel de propuneri de proiecte.
Dezvoltarea a 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piața forjei de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistență medicala/de asistență sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Aceste parteneriate urmează sa asigure conectarea celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în mediul socio economic al celor doua regiuni asigurând sustenabilitatea în timp a investițiilor si facilitând atingerea scopului social al întreprinderilor sprijinite.
Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din cele doua regiuni de implementare ale proiectului, competențe profesionale certificate în domeniul antreprenorialului social (Antreprenor în economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competențe profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, în funcție de o analiza individuala de nevoi în corelare cu domeniul în care persoana din grupul ținta dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție.
Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanță/mentorat acordat câștigătorilor concursului de planuri de afaceri în vederea dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.
Asigurarea sprijinului financiar, prin acordarea de subvenții de minimis, pentru cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție dezvoltate pe baza planurilor de afaceri selectate.
Asigurarea unui program de monitorizare a dezvoltării si funcționării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție sprijinite financiar prin intermediul proiectului. Prin atingerea obiectivului general, proiectul propus spre finanțare se încadrează în prioritatea de investiții 9.v a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 prin faptul ca promovează antreprenorialul social si integrarea ocupațională si sociala a grupurilor țintă prin promovarea ocupării în economia sociala (întreprinderi sociale si întreprinderi sociale de inserție) a persoanelor ce provin din grupuri sociale vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare sprijină atingerea obiectivului specific OS 4.16 din POCU 2014-2020 prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila. Toate cele 6 direcții majore de acțiune ale proiectului, prezentate mai sus, au un corespondent în masurile propuse de POCU pentru atingerea obiectivului 4S16. Prin asigurarea înființării si funcționării pe termen lung a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție proiectul propus spre finanțare contribuie la atingerea indicatorilor POCU specifici OS4.16 si anume 4S61 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului valoare asumata 21; 4S62 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) înființate urmare a sprijinului primit – valoare asumata 21; 4S63 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) sprijinite – valoare asumata 21.
 


Galerii

 • Interreg Danube Proiect-ACCELERATOR Kick off meeting
 • 20 de ani de la înființarea ASIMCOV
  20 de ani de la înființarea ASIMCOV
 • Festivalul Verzei editia a V-a
  Festivalul Verzei editia a V-a
 • XIV.Parada Cârnaților
  XIV.Parada Cârnaților
 • IX. Festivalul preparatelor la ceaun (03.09.2016)
  IX. Festivalul preparatelor la ceaun (03.09.2016)
 • Zilele Sfântu Gheorghe (22.04.2016)
  Zilele Sfântu Gheorghe (22.04.2016)
 • Club Cafe (25.02.2016)
  Club Cafe (25.02.2016)
 • Club Cafe (28.01.2016)
  Club Cafe (28.01.2016)
 • Conferința finală a proiectul „Start-up 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord – Est” (24.11.2015)
  Conferința finală a proiectul „Start-up 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord – Est” (24.11.2015)
 • Festivalul Verzei (11.10.2015)
  Festivalul Verzei (11.10.2015)